Contactcomite-Logo+

Ontwikkelingen in de jeugdzorg

Ontwikkelingen in de jeugdzorg na de stelselherziening in Nederland

Contactcomite-Lijn+

Debatlunch

  17/02/2016

18:00 tot 20:00

LUNCH:

Leszaal 2E, FPPW (Henri Dunantlaan 2, 9000 Gent)

DEBAT:

Leszaal 2B, FPPW (Henri Dunantlaan 2, 9000 Gent)

 

Deze Debatlunch wordt georganiseerd door COJ Oost-Vlaanderen

Kinderen, jongeren en hun ouders die als lastig betiteld worden vooruit helpen in deze maatschappij. Het inspireert Chris Kuiper mateloos. ‘Meestal begint het met goed luisteren, ze als gewone mensen zien met positieve kanten. Dan kom je in contact.’ Met het lectoraat Transformaties in de Zorg voor Jeugd onderzoekt, ondersteunt en stimuleert Kuiper hoe je de transformatiedoelstellingen in de nieuwe Jeugdwet zo kunt organiseren dat het primaat in de zorg komt te liggen bij de mensen om wie het gaat. Hiervoor heeft hij een actieve rol binnen verschillende programma’s, minors en promotietrajecten binnen het Expertisecentrum Jeugd en voert hij eigen onderzoeksprojecten uit.

In zijn lezing zal hij een toelichting geven over de 'recente ontwikkelingen in de jeugdzorg na de stelselherziening in Nederland'. Na een korte inleiding over de achtergronden voor de stelselherziening en de stelherziening zelf, zal Chris aan de hand van praktijkvoorbeelden kritische kanttekeningen plaatsen, maar zeker ook mooie ontwikkelingen schetsen.

SPREKERS

Chris Kuiper is directeur Zorg en Onderwijs bij Horizon Jeugdzorg en Onderwijs in Zuid-Holland en Gelderland. Hij is ergotherapeut, promoveerde aan de universiteit voor Humanistiek. Sinds 1 september 2014 is hij een dag in de week lector Transformaties in de Zorg voor Jeugd op Hogeschool Leiden en verbonden aan het Expertisecentrum Jeugd.