Contactcomite-Logo+

Onveilige hechting, verontrusting

Onveilige hechting, verontrusting en gefundeerde beslissingen.

Contactcomite-Lijn+

Debatlunch

  29/03/2018

11:30 tot 14:00

LUNCH:

Provinciehuis Hasselt, Boudewijnzaal

DEBAT:

Provinciehuis Hasselt, Boudewijnzaal

 

Deze Debatlunch wordt georganiseerd door COJ Limburg

De Limburgse werkgroep ‘Jonge Kind met een bedreigde hechting’ werkte een Vlaams addendum uit bij een rapport van Femmie Juffer: “Beslissingen over kinderen in problematische opvoedingssitu-aties. Inzichten uit gehechtheidsonderzoek.” In dit rapport pleit zij er voor om de recente inzichten over de hechting van kinderen mee te nemen in beslissingen over uithuisplaatsing.

Tijdens deze debatlunch van het Contactcomité van Organisaties voor Jeugdhulp zal de werkgroep ‘Jonge Kind met bedreigde hechting’ het gebruik van de publicatie van Femmie Juffer (link naar rap-port) en de Vlaamse vertaling hiervan toe lichten. Professor Guy Bosmans (KULeuven) sluit aan met een kernachtige samenvatting van de meest recente visies m.b.t. de ontwikkeling van gehechtheid. We nodigen jullie uit om samen te reflecteren over de praktische toepasbaarheid van deze kennis en hopen dat dit een aanzet kan zijn tot intersectoraal debat.

SPREKERS

Veerle Stulens Stafmedewerker bij Jongerenwelzijn, afdeling Ondersteuningscentra en Sociale Diensten Jeugdrechtbank
Ingrid Sleurs Beleidsmedewerker zorg Bethanië
Guy Bosmans Professor KULeuven