Contactcomite-Logo+

Op het randje

Hoe kan samenwerking tussen hulpverleners, jeugd(welzijns)werkers en onderwijs de sociale rechten van Gentse jongeren in kwetsbare situaties ondersteunen?

Contactcomite-Lijn+

Debatlunch

  03/02/2023

12:00 tot 14:00

LUNCH:

Overloop eerste verdiep, Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, H. Dunantlaan 2, 9000 Gent

DEBAT:

Leslokaal 2.2, Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, H. Dunantlaan 2, 9000 Gent

 

Deze Debatlunch wordt georganiseerd door COJ Oost-Vlaanderen

Rond jongeren in kwetsbare situaties toont er zich een complex veld van sectoren en actoren: jeugdwerk, jeugdwelzijnswerk, onderwijs en hulpverlening. Verbindingen zijn mogelijk, nodig en kunnen een sterkte betekenen om jongeren vooruit te helpen. In de praktijk wordt echter vastgesteld dat dit vaak moeizaam verloopt. Men kent niet altijd de finesse van de andere organisatie, zowel de mogelijkheden en alsook de beperkingen. Er zijn aannames en veronderstellingen over elkaar die een goede samenwerking in de weg staan.

Gedurende twee jaar en i.s.m. Stad Gent bogen Wendy Eerdekens, Jan Naert en Liv Colonne samen met de actoren over de samenwerking tussen jeugdwelzijnswerk, jeugdhulpverlening en onderwijs (brugfiguren, leerlingenbegeleiding, ...) bij kwetsbare jongeren tussen 15 en 25 jaar. Via dit leefwereldgeoriënteerd onderzoek brachten zij de verschillende perspectieven in beeld. Zij onderzochten de verschillende perspectieven over de samenwerking op de breuklijn tussen vrije tijd, jeugdhulp en onderwijs en dit op micro-, meso- en macroniveau.

Het eerste onderzoeksjaar bracht een aantal spanningsvelden naar boven. Het gaat onder meer over het verschil in visie op problemen bij deze jongeren, de afstand, gebrek aan kennis over wat er in andere sectoren gebeurt.

In het tweede onderzoeksjaar werden deze spanningsvelden diepgaander geanalyseerd en werd tegelijk via leefwereldgerichte intervisies ook gezocht naar verbindingen tussen de actoren. Via deze casussen werd een handelingskader voor leefwereldgerichte intervisie ontwikkeld.

We gaan in dialoog over de bevindingen uit de leefwereldgerichte intervisie en hoe het handelingskader kan bijdragen aan de leefsituatie van de jongeren.

 

SPREKERS

Wendy Eerdekens is docent/onderzoeker aan Arteveldehogeschool, opleiding bachelor sociaal werk
Liv Colonne is docent/onderzoeker aan Arteveldehogeschool, opleiding graduaat maatschappelijk werk
Jan Naert is gastdocent vakgroep Orthopedagogiek Universiteit Gent

OP HET RANDJE: Hoe kan samenwerking tussen hulpverleners, jeugd(welzijns)werkers en onderwijs de sociale rechten van Gentse jongeren in kwetsbare situaties ondersteunen?

Contactcomite-Lijn+

Debatlunch

  03/02/2023

12:00 tot 14:00

LUNCH:

Overloop eerste verdiep, Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, H. Dunantlaan 2, 9000 Gent

DEBAT:

Leslokaal 2.2, Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, H. Dunantlaan 2, 9000 Gent

 

Deze Debatlunch wordt georganiseerd door COJ Oost-Vlaanderen

Rond jongeren in kwetsbare situaties toont er zich een complex veld van sectoren en actoren: jeugdwerk, jeugdwelzijnswerk, onderwijs en hulpverlening. Verbindingen zijn mogelijk, nodig en kunnen een sterkte betekenen om jongeren vooruit te helpen. In de praktijk wordt echter vastgesteld dat dit vaak moeizaam verloopt. Men kent niet altijd de finesse van de andere organisatie, zowel de mogelijkheden en alsook de beperkingen. Er zijn aannames en veronderstellingen over elkaar die een goede samenwerking in de weg staan.

Gedurende twee jaar en i.s.m. Stad Gent bogen Wendy Eerdekens, Jan Naert en Liv Colonne samen met de actoren over de samenwerking tussen jeugdwelzijnswerk, jeugdhulpverlening en onderwijs (brugfiguren, leerlingenbegeleiding, ...) bij kwetsbare jongeren tussen 15 en 25 jaar. Via dit leefwereldgeoriënteerd onderzoek brachten zij de verschillende perspectieven in beeld. Zij onderzochten de verschillende perspectieven over de samenwerking op de breuklijn tussen vrije tijd, jeugdhulp en onderwijs en dit op micro-, meso- en macroniveau.

Het eerste onderzoeksjaar bracht een aantal spanningsvelden naar boven. Het gaat onder meer over het verschil in visie op problemen bij deze jongeren, de afstand, gebrek aan kennis over wat er in andere sectoren gebeurt.

In het tweede onderzoeksjaar werden deze spanningsvelden diepgaander geanalyseerd en werd tegelijk via leefwereldgerichte intervisies ook gezocht naar verbindingen tussen de actoren. Via deze casussen werd een handelingskader voor leefwereldgerichte intervisie ontwikkeld.

We gaan in dialoog over de bevindingen uit de leefwereldgerichte intervisie en hoe het handelingskader kan bijdragen aan de leefsituatie van de jongeren.

SPREKERS

Wendy Eerdekens is docent/onderzoeker aan Arteveldehogeschool, opleiding bachelor sociaal werk
Liv Colonne is docent/onderzoeker aan Arteveldehogeschool, opleiding graduaat maatschappelijk werk
Jan Naert is gastdocent vakgroep Orthopedagogiek Universiteit Gent