Contactcomite-Logo+

Open Hart Cirkels: regie geven aan het gezin

Open Hart Cirkels: regie geven aan het gezin

Contactcomite-Lijn+

Debatlunch

  31/03/2022

12:30 tot 14:00

LUNCH:

/

DEBAT:

DV3 01.13 (Tiensestraat 41 te 3000 Leuven)

 

Deze Debatlunch wordt georganiseerd door COJ Vlaams-Brabant

Sinds een tweetal jaar biedt De Wissel/Columbus 'Open Hart Cirkels' aan voor de regio Vlaams-Brabant. De Wissel wordt daarin ondersteund door vzw Re-member, die deze cirkels over heel Vlaanderen implementeerde in nauwe samenwerking met jeugdzorgvoorzieningen. Inmiddels vonden er over heel Vlaanderen meer dan 200 Open Hart Cirkels plaats en toonde een onderzoek van het NICC aan dat deze cirkels in 60 % van de situaties een afdoend antwoord bieden op vaak complexe vragen.

De Open Hart Cirkels zoeken een krachtig en liefdevol antwoord op psychische kwetsbaarheid en existentiële vragen. Gezinnen met kinderen en jongvolwassenen tot 25 jaar kunnen hier een beroep op doen.

SPREKERS

Dimi Dumortier (1966) volgde een opleiding als beeldend kunstenaar aan St-Lucas te Gent. Naast zijn artistieke activiteiten is hij sinds 1995 actief in de jeugdzorg, eerst bij Alba vzw en vervolgens bij Samenlevingsopbouw, D'Broej en Columbus/De Wissel. Bij deze laatste is hij sinds enkele jaren aan de slag als contextbegeleider Positieve Heroriëntering. Binnen De Wissel is hij het aanspreekpunt voor Open Hart Cirkels Vlaams-Brabant.
Maaike Buys (1980) werkte na een opleiding beeldende kunst (fotografie St-Lucas Antwerpen) 10 jaar als fotografe. Zo rolde ze in sociaal-artistieke projecten en maakte de brug naar therapeutisch werk. Ze begon met een opleiding creatieve therapie en werkte verschillende jaren als atelierbegeleider in de FactorY in OPEK en creatief therapeut in Psychiatrisch dagcentrum PSC – Alexianen. Nu werkt ze sinds enkele jaren als procesbegeleider bij Columbus/De Wissel (Positieve Heroriëntering & Open Hart Cirkels). Daarnaast bouwt ze een eigen therapeutische praktijk uit voor Existentieel Welzijn en traumatherapie.