Contactcomite-Logo+

opvang en begeleiding

opvang en begeleiding van niet begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV)

Contactcomite-Lijn+

Debatlunch

  18/01/2019

12:00 tot 14:00

LUNCH:

Ellipsgebouw, Koning Albert II laan 35 te 1030 Brussel - lokaal 0.04

DEBAT:

Ellipsgebouw, Koning Albert II laan 35 te 1030 Brussel - lokaal 0.04

 

Deze Debatlunch wordt georganiseerd door COJ Brussel

de inleider zal een toelichting geven bij de visie, methodieken en mogelijkheden om met de doelgroep van de niet begeleide minderjarigen aan de slag te gaan.

SPREKERS

Johan Vangenechten Stafmedewerker Minor Ndako