Contactcomite-Logo+

Ouder-kracht Responsabilisering van ouders

Ouder-kracht Responsabilisering van ouders: kans of gevaar?

Contactcomite-Lijn+

Studiedag

  18/03/2011

09:00 tot 13:00

LUNCH:

Boeverbos, Provinciehuis West-Vlaanderen, K. Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries

DEBAT:

Boeverbos, Provinciehuis West-Vlaanderen, K. Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries

 

Deze Studiedag wordt georganiseerd door COJ West-Vlaanderen

Steeds meer ontwikkelingen en methodieken leggen de nadruk op de eigen kracht van gezinnen in het omgaan met hun problemen. De teneur lijkt: laat gezinnen nu eens los van hulpverlening formuleren wat hun vraag eigenlijk is, en laat hen aan het stuur zitten in het zoeken naar oplossingen. Benader gezinnen vanuit hun competenties veeleer dan vanuit hun tekorten, vanuit mogelijkheden veeleer dan vanuit problemen.

Twee opvallende voorbeelden daarvan zijn: de ‘Eigen Kracht Conferenties’, en het project ‘Ouders als onderzoekers’. Dit zijn zelfs niet zozeer hulpverleningsmethodieken, maar veeleer ontwikkelingen op het domein van burgerrechten, met een expliciete politiek-maatschappelijke dimensie. Verantwoordelijkheid geven en nemen is hierin een sleutelbegrip. Tijdens deze studievoormiddag willen we nadenken over deze evoluties, over de benadering van ‘verantwoordelijkheid’ die eraan ten grondslag ligt en over de betekenis daarvan voor de hulpverlening.