Contactcomite-Logo+

Participatie van jongeren in de organisatie

Participatie van jongeren in de organisatie, over heel de lijn

Contactcomite-Lijn+

Debatlunch

  23/06/2023

12:00 tot 14:00

LUNCH:

vzw Erat, Benedenplein 3, 3010 Leuven

DEBAT:

vzw Erat, Benedenplein 3, 3010 Leuven

 

Deze Debatlunch wordt georganiseerd door COJ Vlaams-Brabant

We nodigen jullie na een periode van onlinedebatten, graag terug uit op een klassiek live lunchdebat van het COJ Vlaams Brabant. Tijdens deze debatlunch stellen we vzw Erat voor en gaan we in debat over participatie van jongeren in de organisatie, over heel de lijn.

Vzw Erat richt zich op meerderjarige jongeren die deel uitmaken van delinquente vriendengroepen en hun leven weer in handen willen nemen. Ze ondersteunen hen om te evolueren van een afhankelijke positie, naar onafhankelijke, actieve burgers die naar eigen vermogen een positieve bijdrage leveren aan onze samenleving. Zo creëren ze positieve en geloofwaardige rolmodellen waar anderen inspiratie uit kunnen putten. In onze aanpak houden we maximaal rekening met de vijf dimensies van wenselijke preventie.

Deelname aan het project is vrijwillig. Door een doorgedreven participatieve aanpak, tot in het bestuur van de organisatie toe, en door ambassadeurs op de straat, komen deze moeilijk bereikbare jongeren spontaan naar de vzw toe en kunnen ze duurzame relaties met hen opbouwen. Ze geven ons zelf het mandaat om met hen aan de slag te gaan op verschillende levensdomeinen.

Naast individuele trajectbegeleiding, bieden we ook groepsvormingen aan. Erat heeft geen vast aanbod, maar werkt op maat. Jongeren bepalen, binnen de bestaande kaders, mee waar ze op dat moment nood aan hebben. Verder bouwt de vzw samen aan een positieve identiteit door met jongeren betekenisvolle acties op te zetten voor anderen die het moeilijk hebben. Rond de vele structurele onrechtvaardigheid, brengen ze jongeren en beleidsmakers samen in gesprek.

SPREKERS

Tim Vermeiren is sociaal werker en criminoloog van opleiding en is oprichter en coördinator van vzw Erat.