Contactcomite-Logo+

"Positief leefklimaat in Vlaanderen"

"Positief leefklimaat in Vlaanderen" in functie van onze residentiële jeugdzorg

Contactcomite-Lijn+

Debatlunch

  10/02/2020

12:00 tot 14:00

LUNCH:

Brusselsestraat 61 a, 3000 Leuven: 'de Babbelarij'

DEBAT:

Brusselsestraat 61 a, 3000 Leuven: 'de Babbelarij'

 

Deze Debatlunch wordt georganiseerd door COJ Vlaams-Brabant

"Een samenleving die de zorg voor de meest kwetsbare kinderen verwaarloost, krijgt het terug in de vorm van agressie en geweld" (van der Helm, 2013)

Kinderen die in residentiële jeugdzorg opgroeien, komen terecht in een bijzondere situatie. Het ontwikkelen en in stand houden van een positief leefklimaat in de zorg voor kinderen en jongeren is van essentieel belang:
• Kinderen dienen vanuit een rechtendiscours maximaal kansen te krijgen om zo normaal mogelijk op te groeien, ook wanneer dit gebeurt in bijzondere situaties (Ter Horst, 1977; Kok; 1984; Verdrag inzake de Rechten van het Kind; onderzoek SOS Kinderdorpen / Cachet).
• Een positief leefklimaat wordt beschreven als een belangrijke “therapeutische factor” om positief gedrag bij kinderen te stimuleren (Triesschman, 1969).
• Uit onderzoek blijkt dat een positief leefklimaat bijdraagt tot de afname van agressie-incidenten (Ros, Van der Helm, Wissink, Stams, & Schaftenaar, 2013). Het draagt ook bij tot een hogere behandelmotivatie, een positief behandelresultaat, meer empathie, een interne locus of control en meer emotionele stabiliteit (Van der Helm et al., 2011a; Van der Helm et al., 2009; Van der Helm, Stams, Genabeek, & Van der Laan, 2012; Wilson & Lipsey, 2007, zie voor een volledig overzicht: Soeverein, Van der Helm, & Stams, 2013).

De academische werkplaats “Positief leefklimaat” Vlaanderen wil aandacht besteden aan het leefklimaat in residentiële jeugdhulpverlening. Ze verbindt praktijk, wetenschap en beleid en wil informatie over het thema verzamelen, kennis over de organisatie van een positief leefklimaat verder ontwikkelen, verbreden en verankeren op alle betrokken niveaus (leefgroep, organisatie, beleid, onderzoek). Concreet denken we, over de sectoren heen, samen na hoe we het leefklimaat in de voorzieningen op een goede manier kunnen organiseren. Tevens implementeren we een monitoringcyclus die de jongeren en leefgroepbegeleiders op een systematische manier, bevragen hoe zij het leefklimaat op dat moment ervaren. Via (actie-) onderzoek verzamelen we informatie over goede praktijken en obstakels om het leefklimaat op een goede manier vorm te geven.

Deze academische werkplaats is een samenwerkingsverband tussen de Vereniging Ons Tehuis Ieper (Filip De Baets, Delphine Levrouw) en Universiteit Gent (Prof. Dr. Stijn Vandevelde, vakgroep orthopedagogiek én Prof. Dr. Rudi Roose, vakgroep sociaal werk en sociale pedagogiek), én wordt ingericht met de steun van de Vlaamse overheid. De werkplaats wordt geadviseerd en gesteund door een team van experten uit binnen- en buitenland (met o.m. Prof. Dr. Peer Van der Helm).

SPREKERS

Dra. Delphine Levrouw Verantwoordelijke academische werkplaats "positief leefklimaat" Vlaanderen