Contactcomite-Logo+

Project Familienetwerkberaad

Project Familienetwerkberaad

Contactcomite-Lijn+

Debatlunch

  21/10/2011

12:00 tot 14:00

LUNCH:

Vergaderzaal Vakgroep Sociale Agogiek, FPPW (Henri Dunantlaan 2, 9000 Gent)

DEBAT:

Vergaderzaal Vakgroep Sociale Agogiek, FPPW (Henri Dunantlaan 2, 9000 Gent)

 

Deze Debatlunch wordt georganiseerd door COJ Oost-Vlaanderen

Sinds juni 2008 loopt bij Opvang VZW het project familienetwerkberaad. Een familienetwerkberaad is een bijeenkomst waarbij familieleden en andere belangrijke mensen uit het netwerk van een gezin (vrienden, buren, leerkrachten, kennissen, sportcoach, huisarts, ...) worden betrokken bij belangrijke beslissingen en het organiseren van zorg en hulp. Het netwerk neemt zo de verantwoordelijkheid om gezamenlijk een plan op te stellen met als doel oplossingen te vinden voor (dreigende) problemen. Een coördinator helpt het gezin de bijeenkomst te organiseren.

Familienetwerkberaad kan worden ingezet in veel verschillende situaties: er is sprake van zware belasting van het gezin door de handicap of ziekte van een gezinslid; een kind kan (tijdelijk) niet thuis wonen door familiale problemen of andere problematieke; er zijn opvoedingsproblemen; er moeten beslissingen genomen worden over de kinderen na een echtscheiding van de ouders; er zijn problemen op school, ...

SPREKERS

Sabine De Graeve is werkzaam bij Opvang VZW