Contactcomite-Logo+

Protocol van Moed

Protocol van Moed

Contactcomite-Lijn+

Debatlunch

  16/03/2012

12:00 tot 14:00

LUNCH:

Vergaderzaal, vakgroep Sociale Agogiek, FPPW (Henri Dunantlaan 2, 9000 Gent)

DEBAT:

Vergaderzaal, vakgroep Sociale Agogiek, FPPW (Henri Dunantlaan 2, 9000 Gent)

 

Deze Debatlunch wordt georganiseerd door COJ Oost-Vlaanderen

Toen de voorzitter van de Nederlandstalige werkgroep kindermishandeling in maart 2007 zes aanbevelingen en een stappenplan bezorgde aan de opdrachtgevende Minister van Justitie was, einde legislatuur, zijn hoop op enige implementatie minimaal. Als veelzeggend voor de sloomheid waarmee kindermishandeling al jaren wordt benaderd, had hij als bijschrift voor het afsprakenprotocol van de werkgroep, waar het “protocol van moed” deel van uitmaakt, gekozen voor: “De schildpad komt alleen vooruit als ze haar nek uitsteekt”. Maar het reptiel heeft dan toch zijn weg afgelegd en de “petite histoire” van en de knelpunten en valkuilen op die tocht worden u door deze voormalige voorzitter Christian Maes als eerste inleider tot het lunchdebat gebracht.

Het Protocol van Moed is een proefproject waarbij een aantal partners van justitie, politie en hulpverlening binnen het gerechtelijk arrondissement Antwerpen afspraken maken om de grenzen van het beroepsgeheim af te tasten, om samen de aanpak rond kindermishandeling te versterken. Een werkgroep werkte een jaar lang aan een theoretisch kader en draaiboek waaraan verschillende situaties van kindermishandeling werden getoetst. Dit werd door Steunpunt Jeugdhulp vertaald naar een draaiboek voor hulpverleners waarin stap voor stap wordt uiteengezet : hoe je concreet dossiers kan aanmelden in het kader van het ‘Protocol van moed’, welke stappen je dient te doorlopen, en hoe met informatie zal worden omgegaan binnen het “Protocol van Moed”. De toetsing van het Protocol van Moed aan de praktijk ging van start januari 2012. Annemie Van Looveren, medewerker van Steunpunt Jeugdhulp, zal de pra

SPREKERS

Christian Maes is Ere Eerste Advocaat-generaal bij het Hof van beroep te Gent
Annemie Van Looveren is Medewerker Steunpunt Jeugdhulp