Contactcomite-Logo+

Psychiatrisch Expertise Team

Psychiatrisch Expertise Team verbindt, verbetert, versterkt

Contactcomite-Lijn+

Debatlunch

  31/05/2013

12:00 tot 14:00

LUNCH:

VAC, K. Albert I-laan 1.2, 8000 Brugge (Zaal Quercus)

DEBAT:

VAC, K. Albert I-laan 1.2, 8000 Brugge (Zaal Quercus)

 

Deze Debatlunch wordt georganiseerd door COJ West-Vlaanderen

Steeds meer Belgen hebben psychische problemen en zoeken hiervoor hulp. De zoektocht naar de gepaste hulp verloopt niet altijd even gemakkelijk door het groot aanbod van diensten, de drempels voor inclusie en het stigma dat nog steeds rust op geestelijke gezondheidszorg. Daarnaast wor- den psychische problemen nog steeds onvoldoende (vroeg) gedetecteerd op de eerste lijn of is de nodige deskundigheid niet altijd voorhanden. Dit alles leidt ertoe dat vele hulpbehoevenden niet het gepaste antwoord krijgen op hun hulpvraag.

De hervorming van de geestelijke gezondheidszorg probeert hierop een antwoord te bieden door het aanbieden van een vraaggestuurde en meer gedifferentieerde zorg op basis van de noden van personen met psychische problemen. Het uitgangspunt hiervoor is de concrete leef-, leer-, en werk- omgeving van de persoon. Het realiseren van zorgcircuits en netwerken vormt hiervoor een belangrijke leidraad.

De vernieuwing van de geestelijke gezondheidszorg krijgt vorm door het garanderen van de geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen van 16 – 65 jaar in 5 kernfuncties per zorgregio. De werking van de psychiatrische expertiseteams valt onder de kernfunctie “vroegdetectie, vroeginterventie, vroegindicatiestelling”.

Tijdens de toelichting zal de focus vooral liggen op het veranderende landschap van de Geestelijke gezondheidzorg en zal ook de werking van de psychiatrische expertiseteams toegelicht worden.

SPREKERS

Arne Ruckebusch, lid psychiatrisch expertiseteam Noord-West- Vlaanderen