Contactcomite-Logo+

Radicaal Verbinden in een veranderende samenleving

Radicaal Verbinden in een veranderende samenleving

Contactcomite-Lijn+

Studiedag

  08/11/2018

12:15 tot 16:30

LUNCH:

Jeugdcentrum Rondpunt, Europalaan 26, 3600 Genk

DEBAT:

Jeugdcentrum Rondpunt, Europalaan 26, 3600 Genk

 

Deze Studiedag wordt georganiseerd door COJ Limburg

In een samenleving waarin agressie, geweld, radicalisering en polarisatie vaak de aandacht trekken, zijn jongeren meer dan ooit bezig met het zoeken naar zichzelf. In een steeds veranderende samenle-ving stellen ze zich vragen als “wie ben ik?” en vooral “wie kan en mag ik zijn?”.
Hulpverleners gaan op zoek naar antwoorden en in hun zoektocht naar kaders lopen ze het risico de jongeren in ‘hokjes te plaatsen’. Jongeren en hulpverleners met de handen in het haar…

Waar komen al die hokjes vandaan?
Durven we de dialoog aangaan en radicaal gaan voor verbinding?
Inzichten vanuit de Limburgse praktijk.
 

SPREKERS

Jamal Kazza Jamal Kazza is een creatieve duizendpoot en op heel wat domeinen actief bezig met het inzetten op “maat-werk” (vraaggestuurd). Hiervoor doet hij een beroep op zijn ruime expertise in het werken met of begeleiden van jongeren in relatie tot hun leef – en leerwereld. In het aan-reiken van interessante methodieken hoopt hij krachtig en positief bij te dragen aan de per-soonlijke groei van jongeren (volwassenen) én aan bepaalde professionele uitdagingen
Stijn Sieckelinck Stijn Sieckelinck studeerde sociale en wijsgerige pedagogiek aan de Katholieke Universiteit Leuven en is als onderzoeker verbonden aan het Institute for Societal Resilience (VU Amsterdam). Hij legt zich toe op pedagogische studies zoals o.a. radicalisering. Hij vertrekt hierbij vanuit een dialoog met jongeren. “Het beste van de Jeugd”, “Idealen op drift” en zijn laatste publicatie “Reradicaliseren” zuigen je mee in de leefwereld van idealen en identiteitsontwikkeling van jongeren. Sieckelinck adviseert overheden in binnen- en buitenland. Hij is tevens bestuurslid van de Quality Board van het EU-Radicalisation Awareness Network (RAN). In het najaar van 2017 was hij ook visiting professor aan McGill University, Montreal (Canada).
Márnix Vanlangenaeker Márnix werkt dagelijks met een bijzondere diversiteit van jongeren (en kinderen). Als filosoof enthousiasmeert hij zowel studenten bij de opleiding Orthopedagogie aan UCLL, als jongeren in de Stedelijke humaniora te Dilsen, en het beroepsonderwijs in Sint-Truiden. Sinds enkele ja-ren organiseert hij in de zomer een filosofisch avonturenkamp voor kinderen, maar evengoed een woonwagen-werk-kamp voor jongeren uit de jeugdzorg. Vanuit een ‘Socratisch’ engage-ment bekijkt en bevraagt hij mens en samenleving en doorbreekt hij graag de standaards van denken in een andere,verruimende en verfrissende, blik op mens en maatschappij.
Karien Lantmeeters Karien werkt voor stad Genk rond de thema’s polarisatie en radicalisering. Ze zet vooral in op positieve identiteitsontwikkeling en verbondenheid in het werken met jongeren.
Moderator Maarten DeWaele Maarten is projectmedewerker preventie van radicalisering en polarisatie VVSG (Vereniging van Vlaamse steden en gemeenten). Zijn doctoraat (2016) in de criminologie, focuste zich op extreemrechtse jongeren in Vlaanderen. De afgelopen 2 jaar heeft hij heel wat kennis verzameld en een goed zicht op de wetgeving en bestaande initiatieven als aanspreekpunt radicalisering voor steden en gemeenten.