Contactcomite-Logo+

Radicalisering bij jongeren

Radicalisering bij jongeren

Contactcomite-Lijn+

Debatlunch

  16/12/2016

12:00 tot 14:00

LUNCH:

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, H. Dunantlaan 2, 9000 Gent, lokaal 110.070

DEBAT:

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, H. Dunantlaan 2, 9000 Gent, lokaal 2B

 

Deze Debatlunch wordt georganiseerd door COJ Oost-Vlaanderen

Op 26 januari 2015 schreef het Vlaams Welzijnsverbond een persbericht n.a.v. de toenemende ongerust over radicaliserende jongeren. Zij formuleerde daarin een aantal aanbevelingen waaronder de nood aan een sterk preventief kader, ingebed in een actieve schoolse context die aandachtig is voor wijzigingen in het gedrag van de jongere, maar ook voor contextfactoren die radicalisering mee in de hand kunnen werken. Opvallend in dit persbericht was de complementaire rol toebedeeld werd aan de jeugdhulp in Vlaanderen. Zo pleitte men onder meer voor het verhogen van de bereikbaarheid en de begrijpbaarheid van de hulpverlening bij jongeren en in concreto bij allochtone jongeren, maar evenzeer voor een actieve rol voor de Ondersteuningscentra Jeugdzorg (OCJ's). Onder meer in het kader hiervan gaat deze debatlunch verder in op op hoe hulpverleners binnen de jeugdzorg om kunnen gaan met fenomenen zoals radicalisering en polarisering.

Dit onderwerp zal ingeleid worden door Nina Henkens, werkzaam bij Uit de Marge. Na haar uiteenzetting zal Rita Beard dieper ingaan op welke wijze het OCJ jeugdhulporganisaties ondersteunt in het omgaan met radicalisering waarna tot slot kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen de focus zal leggen op de aanbevelingen die het kinderrechtencommissariaat formuleerde voor het Vlaams Parlement. Na afloop van deze uiteenzettingen krijgen de drie sprekers de kans om met elkaar en vooral met het aanwezige publiek in gesprek te gaan.

SPREKERS

Nina Henkens is werkzaam bij Uit de Marge
Rita Beard is expert consulent bij het OCJ Oost-Vlaanderen
Bruno Vanobbergen is kinderrechtencommissaris