Contactcomite-Logo+

Recht op Leren

Recht op Leren

Contactcomite-Lijn+

Studiedag

  04/12/2015

09:00 tot 13:00

LUNCH:

Zaal Nick Ervinck, Zebrastraat 32/001, 9000 Gent

DEBAT:

Zaal Nick Ervinck, Zebrastraat 32/001, 9000 Gent

 

Deze Studiedag wordt georganiseerd door COJ Oost-Vlaanderen

Het Europees 7de kaderproject "Social Innvovation: Empowering the Young (SocIEtY) organiseert een studievoomiddag over het Recht op Leren. Op basis van recent onderzoek in het kader van het SocIEtY project omtrent het systeem Leren en Werken in Gent willen we deze voormiddag met praktijkwerkers, beleidsmakers en onderzoekers debatteren en in dialoog gaan over de verhouding tussen een visie op onderwijs waarin de focus vooral ligt op resultaten, dan wel een visie op onderwijs die ook aansluit op de betekenisgeving en leefwereld van zowel jongeren als professionals. Samen met het Regionaal OverlegPlatform Leren & Werken Regio Gent waarin het onderzoek plaats vond en het Contactcomité van Organisaties voor Jeugdzorg, stellen we de vraag centraal op welke wijze pedagogische praktijken van zowel onderwijs- en welzijnsactoren kunnen bijdragen tot het realiseren van het vermogen tot leren.

Het volledige programma kan u als bijlag op de website downloaden.