Contactcomite-Logo+

Relationele continuïteit verankeren

Relationele continuïteit verankeren in de jeugdhulp? Graag, maar hoe? Met Bruno Vanobbergen

Contactcomite-Lijn+

Debatlunch

  19/11/2020

10:00 tot 12:00

LUNCH:

Er zal geen lunch plaatsvinden

DEBAT:

Overkophuis, Rondpunt 26, 3600 Genk of ONLINE (noteer bij inschrijving naast je voornaam FYSIEK of ONLINE)

 

Deze Debatlunch wordt georganiseerd door COJ Limburg

In het evaluatierapport van het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp (juni 2020) wordt gesteld dat er de laatste jaren vooral aandacht is geweest voor een soort van managements-continuïteit waarbij vooral aandacht gaat naar de afstemming van processen, en dat de relationele continuïteit uit het oog verloren is.

De focus ligt met andere woorden veel meer op het aansluiten van diensten en mo-dules en veel minder op de relaties die jongeren en gezinnen opbouwen met hulp-verleners en met hun sociaal netwerk. Dat is nochtans de continuïteit waar kin-deren, jongeren en hun context het meeste belang aan hechten én over willen meespreken.

In deze debatlunch zoemen we graag in op het thema relationele continuïteit vanuit verschillende invalshoeken om zo kritische succesfactoren, randvoorwaarden en valkuilen in beeld te krijgen.

SPREKERS

Bruno Vanobbergen Pedagoog en algemeen directeur van het Vlaamse Agentschap Opgroeien en voormalig Vlaamse kinderrechtencommissaris.