Contactcomite-Logo+

Sociaal werk en politie: een moeilijke ontmoeting?

Sociaal werk en politie: een moeilijke ontmoeting?

Contactcomite-Lijn+

Debatlunch

  28/02/2014

12:00 tot 14:00

LUNCH:

Leszaal 2E, FPPW (Henri Dunantlaan 2, 9000 Gent)

DEBAT:

Leszaal 2B, FPPW (Henri Dunantlaan 2, 9000 Gent)

 

Deze Debatlunch wordt georganiseerd door COJ Oost-Vlaanderen

Het onderzoeksproject ‘politie en sociaal werk: een moeilijke ontmoeting?’ gaat dieper in op de gewijzigde rol van de politie ten aanzien van minderjarigen. Omwille van de bijzondere maatschappelijke status van kinderen en jongeren werd de noodzaak aan de uitbouw van een “sociale” politie sterk ervaren. Deze uitdeinende taakstelling van de politie ligt besloten in de jeugdbeschermingsdynamiek die zich tot doel stelt preventief tussen te komen ten aanzien van jeugdmisdadigheid en problematische opvoedings- situaties. De focus van dit lopend onderzoek ligt op het in beeld brengen van gewijzigde politionele praktijken ten aanzien van minderjarigen, de interventies die daaruit voortvloeien en de samenwerking met het sociaal werk. We pogen inzicht te verschaffen in volgende vragen:

(1) Wat hebben we ‘geleerd’ over de rol van (sociale) politie ten aan- zien van minderjarigen? En wat heeft dat ons geleerd over de rol van het sociaal werk?

(2) Hoe worden interventies gelegitimeerd?

(3) En hoe krijgt de ontmoeting tussen politie en sociaal werk vorm?

SPREKERS

Tijs Van Steenberghe is afgestudeerd als maatschappelijk werker en be- haalde een Master in het Sociaal Werk. Sinds zijn werk als Vlaams coördina- tor opvoedingsondersteuning is hij als wetenschappelijk medewerker ver- bonden aan de Vakgroep Sociaal Werk aan de Hogeschool Gent. Hij heeft (onderzoeks)ervaring in de thema’s: sociaal werk en professionalisering, sociaal-culturele perspectieven op stadsvernieuwing, vorming in sociaal- artistieke praktijken en de samenwerking van politie en sociaal werk ten aanzien van minderjarigen in relatie tot het hulp – recht debat.