Contactcomite-Logo+

Straatwijs Opvoeden

Straatwijs Opvoeden

Contactcomite-Lijn+

Debatlunch

  09/11/2012

12:00 tot 14:00

LUNCH:

Vergaderzaal vakgroep Sociale Agogiek, FPPW (Henri Dunantlaan 2, 9000 Gent)

DEBAT:

Vergaderzaal vakgroep Sociale Agogiek, FPPW (Henri Dunantlaan 2, 9000 Gent)

 

Deze Debatlunch wordt georganiseerd door COJ Oost-Vlaanderen

Het project Straatwijs Opvoeden vertrok vanuit twee wijken, De Nieu- we Stad in Oostende en Rechteroever in Aalst. Er wordt in die contexten ge- focust op de betekenis van opvoedingsondersteuning vanuit enerzijds, het perspectief van ouders die in armoedesituaties hun kinderen opvoeden en, anderzijds, het perspectief van lokale actoren maatschappelijke dienst- en hulpverlening. Via de confrontatie van deze perspectieven wordt gefocust op de exploratie van de meerduidige betekenis van opvoedingsondersteu- ning om de verdere ontwikkeling van lokaal beleid en praktijk, gericht op de bevordering van het welzijn van maatschappelijk kwetsbare gezinnen, te inspireren.

Het project Straatwijs Opvoeden kreeg vorm in een samenwerking tussen Jongerenwelzijn (VCO Oost- en West-Vlaanderen), Straathoekwerk (Oost- en West-Vlaanderen), en de Vakgroep Sociale Agogiek (Universiteit Gent).

SPREKERS

Dirk Dermaut, Teamverantwoordelijke Vlaamse Coördinatoren Opvoedingsonder- steuning (Oost-Vlaanderen)
Frank Myny, is Vlaamse Coördinator Opvoedingsondersteuning (West-Vlaanderen)
Joost Bonte is Coördinator van het Vlaams Overleg Straathoekwerk
Griet Roets is Post-doctoraal onderzoeker (FWO), Vakgroep Sociale Agogiek, Universiteit Gent