Contactcomite-Logo+

Therapeuten voor Jongeren (TeJo)

Therapeuten voor Jongeren (TeJo)

Contactcomite-Lijn+

Debatlunch

  05/02/2016

12:00 tot 14:00

LUNCH:

Leszaal 2E, FPPW (Henri Dunantlaan 2, 9000 Gent)

DEBAT:

Leszaal 4C, FPPW (Henri Dunantlaan 2, 9000 Gent)

 

Deze Debatlunch wordt georganiseerd door COJ Oost-Vlaanderen

Sinds 2000 is er een enorme toename van jongeren die in de Jeugdhulp terechtkomen. Vandaag zijn er meer dan 28.000 hulpvragen in Vlaanderen (2014) en de vraag blijft stijgen. De gesubsidieerde hulpverlening probeert deze jongeren te helpen maar wordt overbevraagd zodat er lange wachtlijsten ontstaan op de tweede en de derde lijn. TeJo wil hierop inspelen door onder meer dienstverlening ter beschikking stellen van alle jongeren in Vlaanderen vanuit de idee dat elke jongere recht heeft op goede hulpverlening.

TEJO biedt daarom laagdrempelige, psychotherapeutische hulpverlening aan jongeren tussen 10 en 20 jaar : kortdurend, onmiddellijk, professioneel, anoniem, en gratis. De dienstverlening gebeurt door professionele therapeuten en dit op vrijwillige basis. TEJO startte in Antwerpen en momenteel zijn er ook TEJO’s in Ronse, Gent, Mechelen, Kempen – Turnhout, Kortrijk en Lier.

SPREKERS

Gwendy Moentjens, Valerie Samsoen en Geert Petit.