Contactcomite-Logo+

Toegankelijkheid in de jeugdhulp door samenwerking

Toegankelijkheid in de jeugdhulp door samenwerking en inzet van vrijwilligers

Contactcomite-Lijn+

Debatlunch

  11/10/2019

12:00 tot 14:00

LUNCH:

Ellipsgebouw, Koning Albert II laan 35 te 1030 Brussel, lokaal 2.B.104

DEBAT:

Ellipsgebouw, Koning Albert II laan 35 te 1030 Brussel, lokaal 2.B.104

 

Deze Debatlunch wordt georganiseerd door COJ Brussel

SONJA Erteejee is een samenwerkingsverband met een 40-tal Brusselse partners in de jeugdhulp. Het doel is om meer in te zetten op een betere afgestemde en een sneller toegankelijke hulp aan kinderen, jongeren en gezinnen. Centraal hierin: zorg op maat (1 gezin, 1 plan), regie in handen van de hulpvrager en het beantwoorden van elke hulpvraag binnen de 30 dagen. Binnen SONJA Erteejee is er bewust gekozen om vrijwilligers in te zetten in de werking.

“Die vrijwilligers, daar moet je mee oppassen…”
“Voltijds tewerkgesteld zijn als vrijwilligerscoach, kan je daar wel je tijd mee vullen...?”
“Die gaan ons werk toch niet komen afpakken?”

Enkele vragen en reacties die je als organisatie kan tegenkomen wanneer je kiest om te werken met vrijwilligers. Er zijn uitdagingen verbonden aan deze keuze, maar de meerwaarde van vrijwilligers zorgt ervoor dat je als organisatie de uitdaging maar al te graag aangaat.
Tijdens deze debatlunch wordt de concrete werking van SONJA Erteejee toegelicht en de manier waarop vrijwilligers worden ingezet. Wat zijn de risico’s en valkuilen? Wat is de meerwaarde van het werken met vrijwilligers? Wat is de win-win situatie ?

SPREKERS

Veerle Desmyter coördinator werkzaam voor het Brusselse samenwerkingsverband SONJA Erteejee waarbij zij het team SONJA ondersteunt en coacht en fungeert als aanspreekpunt voor het samenwerkingsverband.
Jessy Grygowski vrijwilligerscoach werkzaam in het team SONJA. Vanuit haar ruime ervaring in het werken met vrijwilligers heeft ze de krijtlijnen van het vrijwilligersbeleid voor SONJA Erteejee uitgeschreven en is zij verantwoordelijk voor de uitvoering in de praktijk door het rekruteren, selecteren, matchen met gezinnen en coachen van de vrijwilligers