Contactcomite-Logo+

Transitie naar volwassenheid

Transitie naar volwassenheid vanuit bijzondere jeugdbijstand

Contactcomite-Lijn+

Debatlunch

  28/04/2017

12:00 tot 14:00

LUNCH:

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, H. Dunantlaan 2, 9000 Gent, lokaal 110.070

DEBAT:

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, H. Dunantlaan 2, 9000 Gent, lokaal 1A

 

Deze Debatlunch wordt georganiseerd door COJ Oost-Vlaanderen

Zowel in politieke, wetenschappelijke als publieke berichtgeving komt de mening van jeugdzorgverlaters zelden aan bod en wordt eerder naar de visie van professionals of ouders gevraagd. Zij focussen sterk op het precaire profiel van jeugdzorgverlaters op verschillende levensdomeinen. Hoe beleven de jongeren echter, gezien zij de experts zijn, zelf hun situatie en de overgang naar volwassenheid?


Als inleidend spreker van de debatlunch toont Sharon Van Audenhove, door middel van een kwalitatief follow-up onderzoeksdesign, de transitieperiode vanuit het perspectief van jeugdzorgverlaters. Haar onderzoek legt de focus op de beleving, ervaringen en noden van jeugdzorgverlaters vóór en tijdens de transitieperiode. Dit levert verrassende en nieuwe inzichten op, zowel voor het onderzoek, het beleid en de praktijk. De jeugdzorgverlaters zijn immers de ervaringsdeskundigen; hun kennis en ervaringen zijn essentieel in de vormgeving van jeugdhulp op maat.

SPREKERS

Sharon Van Audenhove doctoreerde aan de Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht van de UGent. Haar doctoraat focuste zich op de beleving van jongeren die de bijzondere jeugdbijstand verlaten. Vandaag werkt zij als doctor-assistent Criminologie op het onderzoeksdomein Jeugdrecht & Jeugdhulp aan het IRCP 'Institute for International Research on Criminal Policy'