Contactcomite-Logo+

Transparantie in het sociaal werk

Transparantie in het sociaal werk. Referentiekader of mythe?

Contactcomite-Lijn+

Debatlunch

  09/09/2022

12:00 tot 14:00

LUNCH:

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, H. Dunantlaan 2, 9000 Gent, lokaal 120.085

DEBAT:

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, H. Dunantlaan 2, 9000 Gent, leslokaal 1.2

 

Deze Debatlunch wordt georganiseerd door COJ Oost-Vlaanderen

Het concept 'transparantie' duikt steeds vaker op in de hulpverlening, zowel op niveau van beleid als in de dagelijkse praktijk. Transparantie is een noodzakelijke basishouding om te komen tot democratisch partnerschap met gebruikers van de (jeugd)hulpverlening. Ondanks de vooronderstelling dat dit vanzelfsprekend is, blijkt dit in de praktijk niet het geval te zijn. Eerder onderzoek toont een groot gebrek aan transparantie op vlak van argumentatie die leidt tot interventies. Al te vaak zijn interventies ongrijpbaar door het gebrek aan verbinding met de leefwereld van mensen.

Tijdens deze debatlunch willen we jullie meenemen in het verhaal van de praktijkwerkers uit de Projecten 1 Gezin, 1 Plan Oost Vlaanderen. We gingen in het kader van een actie-onderzoek samen met hen op zoek naar de wijze waarop zij transparantie trachten vorm te geven in hun dagelijkse praktijk en met welke dilemma's zij in deze context geconfronteerd worden. Waar situeren zich de belemmerende en/of versterkende factoren op micro-, meso - en macroniveau?

SPREKERS

Gretl Dons

Transparantie in het sociaal werk. Referentiekader of mythe?

Contactcomite-Lijn+

Debatlunch

  09/09/2022

12:00 tot 14:00

LUNCH:

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, H. Dunantlaan 2, 9000 Gent, lokaal 120.085

DEBAT:

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, H. Dunantlaan 2, 9000 Gent, leslokaal 1.2

 

Deze Debatlunch wordt georganiseerd door COJ Oost-Vlaanderen

Het concept 'transparantie' duikt steeds vaker op in de hulpverlening, zowel op niveau van beleid als in de dagelijkse praktijk. Transparantie is een noodzakelijke basishouding om te komen tot democratisch partnerschap met gebruikers van de (jeugd)hulpverlening. Ondanks de vooronderstelling dat dit vanzelfsprekend is, blijkt dit in de praktijk niet het geval te zijn. Eerder onderzoek toont een groot gebrek aan transparantie op vlak van argumentatie die leidt tot interventies. Al te vaak zijn interventies ongrijpbaar door het gebrek aan verbinding met de leefwereld van mensen.

Tijdens deze debatlunch willen we jullie meenemen in het verhaal van de praktijkwerkers uit de Projecten 1 Gezin, 1 Plan Oost Vlaanderen. We gingen in het kader van een actie-onderzoek samen met hen op zoek naar de wijze waarop zij transparantie trachten vorm te geven in hun dagelijkse praktijk en met welke dilemma's zij in deze context geconfronteerd worden. Waar situeren zich de belemmerende en/of versterkende factoren op micro-, meso - en macroniveau?

SPREKERS

Gretl Dons