Contactcomite-Logo+

Uitgesteld: Suïcidepreventie

Uitgesteld: Suïcidepreventie

Contactcomite-Lijn+

Debatlunch

  08/03/2016

11:30 tot 13:30

LUNCH:

UC Leuven-Limburg, Departement Orthopedagogie, Campus Diepenbeek, lokaal P007, Agoralaan, Diepenbeek

DEBAT:

UC Leuven-Limburg, Departement Orthopedagogie, Campus Diepenbeek, lokaal P007, Agoralaan, Diepenbeek

 

Deze Debatlunch wordt georganiseerd door COJ Limburg

Elke dag maken gemiddeld drie mensen in ons land een einde aan hun leven. In onze samenleving heerst er nog steeds een taboe over onze geestelijke gezond-heid en over psychische klachten. Nochtans verdienen deze problemen zorg en aan-dacht. Daarom moet je ze ook durven te benoemen. Tijdens deze debatlunch schen-ken we aandacht aan nieuwe inzichten in preventie van zelfdoding. Deelnemers ma-ken kennis met nieuwigheden in het landschap van suïcidepreventie, en leren om-gaan met en ingaan op suïcidaal gedrag. Samen gaan we op zoek naar antwoorden.

SPREKERS

Marie Van Broeckhoven (Klinische psychologe, DAGG Suïcidepreventie Lommel)