Contactcomite-Logo+

Uitreiking Prijs Piet Cleemput 2019

Uitreiking Prijs Piet Cleemput 2019: ‘Tegen mijn hart in’ - Een kwalitatief onderzoek naar de beleving, ervaring en positie van biologische ouders bij uithuisplaatsing

Contactcomite-Lijn+

Debatlunch

  07/02/2020

14:00 tot 16:00

LUNCH:

/

DEBAT:

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, H. Dunantlaan 2, 9000 Gent, auditorium 3

 

Deze Debatlunch wordt georganiseerd door COJ Oost-Vlaanderen

** Speciale editie debatlunch **

Het Contactcomité van Organisaties voor Jeugdzorg, De vakgroep Sociaal Werk & Sociale Pedagogiek (UGent), het Fonds Piet Cleemput beheerd door de Koning Boudewijn stichting hebben de eer en het genoegen u uit te nodigen voor de uitreiking van de prijs Piet Cleemput 2019. Deze prijs wordt jaarlijks toegekend aan afwisselend een Vlaamse bachelor- of masterproef Sociaal Werk die wil bijdragen tot een betere maatschappelijke dienstverlening. Het bekroonde onderzoek dit jaar van laureate Ruwayda Said Salem, gaat dieper in op de beleving, ervaring en positie van biologische ouders in pleegzorgsituaties.

In deze masterproef werd vastgesteld dat waar hereniging van het gezin voorop stond, de klemtoon vandaag meer en meer ligt op de zorgcontinuïteit van het kind. Het is evenwel onduidelijk wat dat betekent voor de rol en positie van de biologische ouders. Het historisch gebrek aan onderzoek om de stem en positie van deze ouders op een adequate manier weer te geven en de actuele keuze voor pleegzorg als uithuisplaatsingsmethode vormden de aanleiding om ouders zelf te bevragen. Om zo antwoorden te vinden op vragen als: wat zijn de implicaties voor biologische ouders wanneer hun kind in pleegzorg geplaatst wordt? Wat met het belang van de ouders? En op welke manier geven zij vorm aan hun ouderrol na de plaatsing? Hebben we genoeg oog voor de reden en context waardoor ouders beroep moeten doen op pleegzorg? En wat is de rol van armoede in dit verhaal?

Onderzoekster Ruwayda Said Salem zal op vrijdag 7 februari samen met haar promotor Prof. dr. Lieselot De Wilde haar onderzoek toelichten en in gesprek gaan met verschillende (ervarings-) deskundigen.

Dit keer geen lunch vooraf, maar een feestelijke receptie achteraf.


Programma:

- Welkomstwoord door Ann Buysse (Decaan FPPW)

- Voorstelling masterproef: ‘Tegen mijn hart in’- Een kwalitatief onderzoek naar de beleving, ervaring en positie van biologische ouders bij uithuisplaatsing

- In gesprek met… Benedikte Van den Bruel (Pleegzorg, Agentschap Opgroeien), Ruwayda Said Salem (Laureate Prijs Piet Cleemput), Maria Hebbelinck (Vrijwilliger Mensen
voor Mensen – POD MI) en Freddy Van Huylenbroeck (ouder)

- Prijsuitreiking door: Piet Messiaen - Voorzitter van het Bestuurscomité Fonds Piet Cleemput , Wim Verzelen - Voorzitter van de jury en Mevr. Mia Boonen - Echtgenote Piet
Cleemput

- Slotwoord door promotor Prof. dr. Lieselot De Wilde