Contactcomite-Logo+

Van wens naar werkelijkheid

Van wens naar werkelijkheid

Contactcomite-Lijn+

Studiedag

  17/10/2014

09:00 tot 13:00

LUNCH:

KHLim, dep SAW, Agoralaan, gebouw te Diepenbeek, lokaal L0 04 (aula)

DEBAT:

KHLim, dep SAW, Agoralaan, gebouw te Diepenbeek, lokaal L0 04 (aula)

 

Deze Studiedag wordt georganiseerd door COJ Limburg

Het “Contactcomité van Organisaties voor Jeugdzorg”, opgericht in 1959, wil een forum zijn voor de organisaties en hun medewerkers, beleidspersonen en belangstellenden in de voorzieningen voor jongeren, zowel in de jeugdzorg, bijzondere jeugdbijstand en jeugdbescherming als in het welzijnswerk, het jeugdwerk, het onderwijs en de ruime setting van het werken met jeugdigen. De voornaamste doelstelling is, mensen uit verschillende diensten in alle openheid met elkaar in contact te brengen en hen de gelegenheid te bieden om van gedachten te wisselen rond thema’s uit de jeugdzorg. De werking van het contactcomité staat open voor de diversiteit van strekkingen. Er zijn debatlunches te Brussel, Antwerpen, Gent, Limburg, Kortrijk en Brugge en een jaarlijkse studiedag.

Dit jaar is Limburg aan zet voor het organiseren van deze dag. We werken hiervoor samen met de Katholieke Hogeschool Limburg, departement Sociaal-Agogisch Werk en zetten in op sprekers die doordrongen zijn van het oplossingsgerichte gedachtegoed en allen over veel praktijkvoorbeelden beschikken. Op het einde van de voormiddag heb je zicht op en ga je naar huis met ideeën over hoe je samen met je cliënten van wensen haalbare doelen kan maken.

Het volledige programma kan u terug vinden op onze website.