Contactcomite-Logo+

Verontrusting: een gedeelde verantwoordelijkheid

Verontrusting: een gedeelde verantwoordelijkheid

Contactcomite-Lijn+

Debatlunch

  21/11/2013

12:00 tot 14:00

LUNCH:

Leszaal 1A, FPPW (Henri Dunantlaan 2, 9000 Gent)

DEBAT:

Leszaal 1A, FPPW (Henri Dunantlaan 2, 9000 Gent)

 

Deze Debatlunch wordt georganiseerd door COJ Oost-Vlaanderen

Op 16 september startte Oost-Vlaanderen met de voorstart van de imple- mentatie van het decreet Integrale Jeugdhulp. De vernieuwing van het jeugdhulpverleningslandschap brengt enige verschuiving met zich mee. Handelen in situaties van verontrusting wordt een opdracht voor iedere hulpverlener. Ook binnen de diensten Brede Instap is men volop zoekende naar hoe men zich daartoe kan organiseren.

Samen met de diensten Brede Instap willen we bekijken wat de randvoor- waarden zijn om een dergelijke taak uit te voeren. Tijdens het inleidende deel zal de focus liggen op wat de nieuwe ontwikkelingen impliceren voor de rol van de hulpverlener, wat uitdagingen zijn waarmee hulpverleners worden geconfronteerd en welke moeilijkheden mogelijks hun pad kunnen kruisen.

SPREKERS

Kathleen Beeckman, Vrij CLB Gent
Anne Aelvoet, Kind & Gezin
Caroline De Malsche, JAC Gent
Caroline Rubberecht, IJH Regioteam Oost-Vlaanderen