Contactcomite-Logo+

Verontrusting over preventie in de jeugdzorg

Verontrusting over preventie in de jeugdzorg

Contactcomite-Lijn+

Studiedag

  06/12/2013

09:00 tot 12:00

LUNCH:

Auditorium A, Henri Dunantlaan 1, 9000 Gent

DEBAT:

Auditorium A, Henri Dunantlaan 1, 9000 Gent

 

Deze Studiedag wordt georganiseerd door COJ Oost-Vlaanderen

De ontwikkeling naar een integrale jeugdhulp wordt in belangrijke mate gezien als een ontwikkeling naar een meer vraaggestuurde, emancipatorische, krachtgerichte zorg voor jongeren en hun gezin. Tezelfdertijd zien we dat een belangrijke grondslag van de interventies ligt in een preventieve logica: het vermijden van meer intensieve hulp. Beide logica’s zijn niet evident te verzoenen. Bovendien kadert de preventieve logica dan nog eens in een ruimere maatschappelijke logica, gericht op vroeginterventie en probleembeheersing. Daarbij komen meer maatschappelijk georiënteerde vormen van preventie dan weer onder druk te staan. Enerzijds wordt wel het belang van preventie benadrukt, maar anderzijds verdwijnt met het opheffen van de preventiecellen en de Vlaamse coördinatoren opvoedingsondersteuning de specifieke deskundigheid inzake het ontwikkelen van algemene preventie, die mogelijk ook als een buffer kon dienen voor de meer enge preventiebenaderingen die nu worden ontwikkeld. Met andere woorden: er is iets aan het gebeuren, maar wat precies? Tijd dus voor een debat, waarbij we enkele deskundigen uitnodigen om zowel in te gaan op de specifieke rol en evolutie van de preventie binnen de jeugdzorg, als op de ruimere ontwikkelingen waarbinnen het preventiedebat actueel gestalte krijgt.

De volledige uitnodiging kan u op de website downloaden als bijlage.

SPREKERS

Frank Myny is Vlaams Coördinator Opvoedingsondersteuning van het Team West-Vlaanderen (agentschap Jongerenwelzijn) en zal vanaf 1 januari 2013 een signaal- en brugfunctie vervullen.
John Decoene is verantwoordelijke voor het team Vlaamse Coördinatoren Opvoedingsondersteuning West-Vlaanderen (Agentschap Jongerenwelzijn) en wordt VTO-verantwoordelijke West-Vlaanderen vanaf 1 januari 2013
Michel Vandenbroeck is docent Gezinspedagogiek aan de Vakgroep Sociale Agogiek van de Universiteit Gent. Hij is ook verbonden aan het VLAS, het Vlaams Armoede Steunpunt, waar hij een onderzoeksproject inzake kinderarmoede leidt, samen met Griet Roets en Tineke Schiettecat.
Stefaan Pleysier is docent jeugdcriminologie en methoden van onderzoek aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de KU Leuven en coördineert, samen met Johan Put, de Onderzoekslijn Jeugdcriminologie van het Leuvens Instituut voor Criminologie (LINC).