Contactcomite-Logo+

VOLZET - Dynamiek tussen minderjarigen en politie

De dynamiek tussen kwetsbare minderjarigen en de politie: Hoe kan een hulpverlener omgaan met dit spanningsveld?

Contactcomite-Lijn+

Debatlunch

  23/02/2024

12:00 tot 14:00

LUNCH:

Campus Kanal

Erasmushogeschool Brussel, Slotstraat 28, 1000 Brussel

DEBAT:

Campus Kanal

Erasmushogeschool Brussel, Slotstraat 28, 1000 Brussel

 

Deze Debatlunch wordt georganiseerd door COJ Brussel

INSCHRIJVEN

Inschrijven kan tot en met 20/02/2024 via deze link.

 

FOCUS

Binnen de context van (residentiële) bijzondere jeugdzorg is er regelmatig contact tussen jeugdorganisaties en de politiediensten. Politie-interventies in de leefgroep zijn noodzakelijk, bijvoorbeeld in het kader van het seinen van een jongere, of wanneer ze jongere(n) (terug) brengen;  maar evengoed zijn er tussenkomsten noodzakelijk op basis van wat er gebeurt op straat, buiten de leefgroep: identiteitscontroles, interventies ten gevolge van een seining, interventies naar aanleiding van verdachte handelingen, openbaar dronkenschap, etc.

 

In praktijk werd al eerder vastgesteld dat deze contacten of interventies niet altijd zorgeloos verlopen: vaak gaan deze gepaard met veel spanningen, gekenmerkt door een (wederzijds) gebrek aan respect, een stevige basis aan frustraties en een bepaalde mate van onbegrip. Het gebrek aan verdraagzaamheid en begrip voor elkaar leidde al vaak tot ongemakkelijke, verbaal-agressieve en niet-professionele ontmoetingen tussen elkaar.

 

SPREKERS

Loes Habraken (oud-student sociaal werk @ehb en sociaal werker bij De Pas Leuven) boog zich in het kader van haar professionele bachelor proef over de vraag: “Hoe kan een hulpverlener omgaan met dit spanningsveld?”.

 

In haar (praktijk)onderzoek gaat zij onder meer in op onderliggende thema’s als ‘maatschappelijke kwetsbaarheid’, de rol van de openbare ruimte, het wetgevende kader rond minderjarigen ten opzichte van het politioneel instituut, de verstoorde dynamiek tussen minderjarigen en de politie zoals omschreven in de literatuur, en ging zij in gesprek met verschillende partners om tot inzichten en (voorzichtige) antwoorden te kunnen komen.  

 

Hoofdcommissaris Jurgen De Landsheer is bestuurslid van het Centrum voor Politiestudies, plaatsvervangend lid van de Vaste Commissie voor de Lokale Politie, voorzitter van de FBI National Academy Associates Belgium en sinds juni 2020 staat hij aan het hoofd van één van 's lands grootste en meest uitdagende politiekorpsen: Politiezone Brussel Zuid. Hiervoor was hij onder andere werkzaam als verbindingsofficier tussen het kabinet Justitie en de politie en stond hij 7 jaar aan het hoofd van de politiezone Geraardsbergen-Lierde. Deze diverse ervaringen maken dat hij een zeer accuraat beeld heeft over wat er beter kan om de veiligheid in onze samenleving te verhogen en sterken hem in zijn leuze "wie een betere politiewerking wil, moet durven streven naar minder politie”. 

 

Jurgen De Landsheer schuwt niet om de actuele veiligheidsuitdagingen waar de politie vandaag mee geconfronteerd wordt te benoemen: de steeds toenemende problematiek van minderjarigen die betrokken zijn in criminele netwerken, de stijgende agressie tegen hulpverleners, de tekorten op de politionele arbeidsmarkt,..."