Contactcomite-Logo+

WEBINAR: Naar een burgerschapsklimaat

WEBINAR: Naar een burgerschapsklimaat in de residentiële jeugdzorg: een sociaal-ruimtelijk perspectief

Contactcomite-Lijn+

Debatlunch

  23/04/2021

12:00 tot 14:00

LUNCH:

/

DEBAT:

Zoom (link volgt later)

 

Deze Debatlunch wordt georganiseerd door COJ Oost-Vlaanderen

Recent zet Vlaanderen resoluut in op inclusie en vermaatschappelijking in diverse werkvelden van zorg. Dat schoentje wringt niettemin vaak bij zogenaamd ‘niet-aaibare’ burgers en hun informeel netwerk, zoals bij jongeren die als VOS of MOF beschouwd en geplaatst worden. In de slipstream van de recente aandacht voor een positief leefklimaat in de residentiële jeugdzorg focussen we op de vraag hoe een sociaal-ruimtelijk perspectief praktijken van jeugdzorg verder kan innoveren als hefboom voor inclusie en vermaatschappelijking. De focus ligt hierbij op de creatie van een open burgerschapsklimaat via het streven naar sociaal-ruimtelijke kwaliteit van de woonomgeving. De betekenis van ‘ruimte’ is immers bepalend voor de manier waarop het pedagogisch klimaat vorm krijgt in relatie tot hoe de jongeren zich kunnen bewegen als burgers in onze samenleving. De residentiële jeugdzorg stelt zich hierbij open voor de synergie met de omliggende woonomgeving.

SPREKERS

Griet Roets is docent sociaal werk en verbonden aan de vakgroep sociaal werk en sociale pedagogiek van de UGent. Haar onderzoek focust onder meer op vraagstukken zoals: hoe kunnen sociaal werkpraktijken substantieel rechten van diverse burgers realiseren ondanks de groeiende armoede en sociale ongelijkheid in onze samenleving?
Matthias Remmery is masterstudent in de opleiding Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek aan de UGent en licht de resultaten van zijn thesisonderzoek toe.