Contactcomite-Logo+

Werken in een leefgroep

Werken in een leefgroep: een roeping in een complexe context

Contactcomite-Lijn+

Debatlunch

  25/11/2022

12:00 tot 14:00

LUNCH:

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, H. Dunantlaan 2, 9000 Gent, eerste verdieping

DEBAT:

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, H. Dunantlaan 2, 9000 Gent, leslokaal 2.2

 

Deze Debatlunch wordt georganiseerd door COJ Oost-Vlaanderen

Het blijkt vandaag erg moeilijk om gemotiveerde medewerkers te vinden en te houden in de ruimere welzijnssector. Ook in de jeugdhulp is er een schrijnend tekort aan begeleiders die voor langere tijd met de jongeren en hun context aan de slag kunnen gaan. In de residentiële jeugdhulp werden afgelopen maanden meerdere leefgroepen gesloten omdat er geen personeel voorhanden is. Delphine Levrouw, doctoraatsstudent aan de universiteit van Gent (onder promotorschap van Stijn Vandevelde en Rudi Roose) organiseerde in het voorjaar 2022 een onderzoekstraject, samen met een tiental begeleiders uit de residentiële jeugdhulp in Vlaanderen, met als focus de ervaringen van begeleiders in de vormgeving van hun job. Daarnaast bespraken we de invloeden op hun keuze om al dan niet in residentiële jeugdhulp te (blijven) werken. In deze uiteenzetting nemen we jullie graag mee in hun verhaal en proberen we een aantal hete hangijzers bloot te leggen.

SPREKERS

Delphine Levrouw is doctoraatsstudent aan de Universiteit Gent