Contactcomite-Logo+

Zijn er nog mazen in het net?

Zijn er nog mazen in het net?

Contactcomite-Lijn+

Studiedag

  18/09/2012

09:00 tot 16:00

LUNCH:

Auditorium QC, VUB, Campus Etterbeek, Pleinlaan 2, 1050 Brussel

DEBAT:

Auditorium QC, VUB, Campus Etterbeek, Pleinlaan 2, 1050 Brussel

 

Deze Studiedag wordt georganiseerd door COJ Brussel

In 2006 organiseerde het contactcomité regio Brussel met “Wie van de Drie” een studiedag over jongeren die uit de boot vielen in de driehoek ‘welzijn, justitie en jeugdpsychiatrie’. Er werd gezocht wie die jongeren waren en wat ermee aan de hand was... Nu, zes jaar later, kan er een balans opgemaakt worden. Zijn er nog jongeren die tussen de mazen van het net vallen? Welke nieuwe initiatieven werden opgezet en sneden ze hout?

Inmiddels is er de nieuwe wet op de jeugdbescherming, werden decreten aangepast en kwamen er nieuwe. Ook zijn er globale plannen gemaakt en is de Integrale Jeugdhulp geïnstalleerd. IJH is inmiddels zelf actief op het hulpverleningsvlak. Zowel de Bijzondere Jeugdbijstand, het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), de geestelijke gezondheidszorg en de psychiatrie deden inspanningen en ontwikkelden nieuwe initiatieven. Deze studiedag wil ingaan op de ontwikkelden initiatieven en hun realisaties.

Het volledige programma kan u vinden op onze website.